10 Czech Words for When You’re Scared Out of Your Mind

Whether you celebrate Halloween or dušičky add these fright-night-related Czech words and phrases to your vocabulary

Bojím, bojím! Whether you celebrate Halloween or the local Dušičky custom, you’ll want to add these fright-night-related Czech words and phrases to your growing Czech vocabulary:

#1 To be afraid/have fear → Mít strach
#2 Horror, terror, dread/to have horror, terror, dread → Hrůza/Mít hrůzu

Advertise with Expats.cz

#3 Terrified = Velmi vyděšený
#4 Petrified =
K smrti vyděšený

#5 Spooky = Strašidelný
#6 Creepy = Příšerný, hrůzu nahánějící

#7 Dreadful = Hrozný, obávaný

#8 It made my hair stand on end → Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě

#9 My hair turned gray → Zešedivěly mi vlasy

#10 My heart is racing → Srdce mi tluče jako o závod

Also read:  11 fun YouTube channels for learning or practicing Czech

Leave a Reply

Related posts

Sign up for our Newsletter

Enter your email to receive a weekly news update from Expats.cz directly to your inbox! We will never share your email or send you spam.

Close Menu